ROZWIĄZANE: 0/40
POZOSTAŁO: 59:59s

EGZAMIN 40 PYTAŃ

E.12 - TRYB EGZAMINU

1.
Suma liczb binarnych 1011 i 1101 zapisana w systemie dziesiętnym wynosi:
a.
24
b.
21
c.
23
d.
26
2.
Którego polecenia należy użyć w konsoli do naprawy błędów na dysku?
a.
DISKCOMP
b.
CHDIR
c.
SUBST
d.
CHKDSK
3.
Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
a.
LFH60
b.
HDMI
c.
IrDA
d.
DVI
4.
Komputer jest najprawdopodobniej zainfekowany boot wirusem. Jakie działanie spowoduje usunięcie wirusa w sposób najmniej inwazyjny dla systemu operacyjnego?
a.
Przeskanowanie programem antywirusowym z bootowalnego nośnika
b.
Restart systemu
c.
Ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego
d.
Uruchomienie systemu w trybie awaryjnym
5.
Na zdjęciu przedstawiono
a.
kartę telewizyjną
b.
moduł łączący komputer z UPS
c.
kartę sieci bezprzewodowej
d.
modem kablowy
6.
Macierz RAID, w której łączymy dwa dyski twarde widziane przez system operacyjny jako jeden dysk logiczny to:
a.
RAID 5
b.
RAID 0
c.
RAID 0
d.
RAID 3
7.
Przedstawiony wydruk w systemie rodziny Linux pojawi się po wydaniu komendy
a.
ps
b.
ls -la
c.
pwd
d.
free
8.
Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno - logiczną ALU zawiera
a.
akumulator
b.
rejestr flagowy
c.
wskaźnik stosu
d.
licznik rozkazów
9.
Który adres IP w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie binarnym?
a.
171.15.159.252
b.
170.14.160.252
c.
170.15.160.252
d.
171.14.159.252
10.
Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP NIE OBSŁUGUJE systemu plików
a.
FAT16
b.
NTFS
c.
EXT
d.
FAT32
11.
Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za
a.
tryb pracy dysku
b.
napięcie zasilania silnika
c.
prędkość obrotową dysku
d.
rodzaj interfejsu dyskowego
12.
Układ RAMDAC
a.
przetwarza sygnał obrazu zakodowanego cyfrowo na sygnał analogowy
b.
używany jest przy zasilaniu dysku twardego
c.
znajduje się w pamięci RAM
d.
przetwarza sygnał obrazu zakodowanego analogowo na sygnał cyfrowy
13.
Szerokość magistrali pamięci DDR SDRAM wynosi
a.
32 bity
b.
64 bity
c.
36 bitów
d.
72 bity
14.
Nośniki danych takie jak dysk twardy przechowują informacje w porcjach zwanych sektorami, które mają rozmiar
a.
512B
b.
512KB
c.
1024KB
d.
256B
15.
W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
a.
nie pozwala na zmianę hasła dostępu do konta
b.
jest niedostępne, gdy system uruchomi się w trybie awaryjnym
c.
pozostaje dostępne po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym
d.
umożliwia uruchamianie niektórych usług z tego konta
16.
Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
a.
PCIe
b.
ISA
c.
PCI
d.
AGP
17.
Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia
a.
pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 44 MHz
b.
pracę z maksymalną częstotliwością taktowania 55 MHz
c.
przesyłanie danych z maksymalną prędkością 256 MB/s
d.
przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s
18.
Okresowych kopii zapasowych dysku serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
a.
karty MMC
b.
płyty CD-RW
c.
płyty DVD-ROM
d.
karty SD
19.
Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
a.
AGP
b.
PCIe x16
c.
PCIe x1
d.
PCI
20.
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym podczas wymiany podzespołów komputerowych, technik powinien zastosować
a.
odzież poliestrową
b.
matę i opaskę antystatyczną
c.
rękawice ochronne
d.
śrubokręt nie przewodzący ładunków elektrostatycznych
21.
Zdjęcie przedstawia
a.
chłodzenie pasywne chipsetu
b.
wentylator procesora
c.
wentylator karty graficznej
d.
chłodzenie aktywne mostka południowego
22.
Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniami CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
a.
IDE
b.
SATA
c.
PIO
d.
DMA
23.
Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwości szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji:
a.
stanu wstrzymania
b.
wylogowania
c.
zamknięcia systemu
d.
ponownego uruchomienia
24.
Na fotografii przedstawiono
a.
tusz
b.
kartridż
c.
tuner
d.
taśmę barwiącą
25.
Które urządzenie NIE powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?
a.
Dysk twardy
b.
Zasilacz
c.
Modem
d.
RAM
26.
Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
a.
set
b.
gdb
c.
cal
d.
tar
27.
Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
a.
solwentowego
b.
grawerującego
c.
tnącego
d.
laserowego
28.
Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego
a.
demultipleksera priorytetu
b.
multipleksera priorytetu
c.
dekodera priorytetu
d.
kodera priorytetu
29.
Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
a.
Uszkodzony zasilacz
b.
Niepoprawne ustawienia BIOS-u
c.
Uszkodzony kontroler klawiatury
d.
Uszkodzone porty USB
30.
Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
a.
2 GB
b.
4 GB
c.
12 GB
d.
8 GB
31.
Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza
a.
D-SUB
b.
D-USB
c.
PCMCIA
d.
BNC
32.
Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek?
a.
Mic in
b.
Line in
c.
Speaker out
d.
Line out
33.
Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
a.
OMR
b.
OCR
c.
DPI
d.
DTP
34.
Zakres we/wy kontrolera DMA zapisany w postaci heksadecymalnej wynosi 0094-009F, a w systemie dziesiętnym
a.
2368-2544
b.
73-249
c.
148-159
d.
1168-3984
35.
Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem a radiatorem?
a.
Silikonowy spray
b.
Klej
c.
Pasta grafitowa
d.
Mieszanka termiczna
36.
Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?
a.
Główny rekord rozruchowy SO
b.
Fizyczny adres karty sieciowej
c.
Bloki pamięci górnej komputera IBM/PC
d.
Usługę związaną z tłumaczeniem nazw domeny
37.
Urządzeniem wskazującym jest
a.
drukarka
b.
pamięć USB
c.
skaner
d.
ekran dotykowy
38.
Procedura POST (Power-On Self Test) uruchamiana przez BIOS komputera odpowiada za
a.
sprawdza czy pamięć RAM nie jest uszkodzona
b.
włączenie lub wyłączenie automatycznego rozpoznawania urządzeń
c.
przeprowadzenie testu poprawności działania podstawowych podzespołów komputera, wykonywanego przy każdym uruchomieniu lub restarcie
d.
włącza wszystkie podzespoły komputera
39.
Usługa Windows XP Professional "Mostek sieciowy" pozwala na łączenie ze sobą
a.
klienta z serwerem
b.
roboczych stacji bezdyskowych
c.
dwóch komputerów
d.
segmentów sieci LAN
40.
Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest:
a.
automatyczne uruchomienie ostatnio otwartej gry
b.
automatyczne odinstalowanie sterowników, które przez dłuższy czas nie były używane
c.
wykrycie nowo podłączonego sprzętu i automatycznie przydzielenie mu zasobów
d.
automatyczne tworzenie kopii danych na nowo podłączonym nośniku pamięci