ROZWIĄZANE: 0/40
POZOSTAŁO: 59:59s

EGZAMIN 40 PYTAŃ

E.12 - TRYB EGZAMINU

1.
Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji
a.
komercyjnej
b.
shareware
c.
GNU
d.
MOLP
2.
Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?
a.
%
b.
~
c.
#
d.
*
3.
Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywania
a.
podprogramów
b.
operacji na liczbach naturalnych
c.
operacji na liczbach całkowitych
d.
operacji zmiennoprzecinkowych
4.
Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy
a.
zdefragmentować dysk twardy
b.
wykonać oczyszczanie dysku
c.
wykonać kopie zapasową (backup) dysku twardego
d.
opróżnić kosz
5.
W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informacje, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
a.
karty dźwiękowej
b.
zasilacz
c.
pamięci RAM
d.
karty graficznej
6.
Czynności samokontrolujące komputer po włączeniu zasilania oznaczone są skrótem
a.
CPU
b.
BIOS
c.
POST
d.
MBR
7.
Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem a radiatorem?
a.
Silikonowy spray
b.
Pasta grafitowa
c.
Klej
d.
Mieszanka termiczna
8.
Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę
a.
PCI – Peripheral Component Interconnect
b.
AGP – Accelerated Graphics Port
c.
ISA – Industry Standard Architecture
d.
FSB – Front Side Bus
9.
Która z macierzy RAID polega na replikacji pracy dwóch lub więcej dysków fizycznych?
a.
RAID-0
b.
RAID-5
c.
RAID-1
d.
RAID-2
10.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
a.
39-49 cm
b.
40-75 cm
c.
75-110 cm
d.
20-39 cm
11.
Liczba 110011(2) zapisana w systemie dziesiętnym ma postać
a.
50
b.
52
c.
51
d.
53
12.
W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma
a.
mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu
b.
większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu
c.
mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu
d.
większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu
13.
Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej
a.
zawiera matrycę znaków trybu tekstowego
b.
generuje sygnał RGB na wyjście karty graficznej
c.
zamienia sygnał cyfrowy na sygnał analogowy
d.
przechowuje dane wyświetlane, w trybie graficznym
14.
W trakcie procedury POST na ekranie monitora pojawia się następujący komunikat "CMOS Battery State Low". W takiej sytuacji należy?
a.
Podłączyć zasilanie sieciowe
b.
Wymienić baterię na płycie głównej komputera
c.
W konfiguracji CMOS ustawić pomijanie baterii
d.
Ustawić poprawnie opcje konfiguracyjne CMOS dotyczące zasilania
15.
Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest:
a.
automatyczne tworzenie kopii danych na nowo podłączonym nośniku pamięci
b.
automatyczne uruchomienie ostatnio otwartej gry
c.
wykrycie nowo podłączonego sprzętu i automatycznie przydzielenie mu zasobów
d.
automatyczne odinstalowanie sterowników, które przez dłuższy czas nie były używane
16.
Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
a.
Usunięcie windows update z dysku
b.
Zablokowanie pobierania aktualizacji w systemie windows
c.
automatyczne sprawdzenie, czy jest dostępna aktualizacja i powiadomienie o niej użytkownika
d.
automatyczne pobieranie aktualizacji bez jej instalacji
17.
Firma potrzebuje drukarki służącej do drukowania trwałych kodów kreskowych oraz etykiet na folii i powierzchniach z tworzyw sztucznych. Jaką drukarkę musi zakupić?
a.
Mozaikową
b.
Igłową
c.
Termiczną
d.
Termotransferową
18.
Określ wielkość klastra na podstawie zamieszczonego fragmentu komunikatu systemu WINDOWS wyświetlonego po zakończeniu działania programu format a:
a.
512 KB
b.
0,5 KB
c.
12 bitów
d.
1 457 664 bajtów
19.
W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
a.
df
b.
mkfs
c.
fstab
d.
du
20.
Złącze IrDA do komunikacji bezprzewodowej jest
a.
rozwinięciem systemu BlueTooth
b.
złączem pozwalającym transmitować dane na odległość 100m
c.
złączem szeregowym
d.
złączem radiowym
21.
Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć
a.
RIMM
b.
SIPP
c.
SIMM
d.
SDRAM
22.
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym podczas wymiany podzespołów komputerowych, technik powinien zastosować
a.
odzież poliestrową
b.
śrubokręt nie przewodzący ładunków elektrostatycznych
c.
rękawice ochronne
d.
matę i opaskę antystatyczną
23.
Robakiem nazywamy komputerowym program mający zdolność
a.
ma zdolność samoreplikacji
b.
mający rozszerzenie .exe
c.
rejestrujący ruchy na klawiaturze
d.
potrzebuje programu nosiciela
24.
System Image Recovery umożliwia
a.
specjalny tryb odpalenia obrazu systemu
b.
przywrócenie działania systemu wykorzystując jego kopię zapasową
c.
naprawa sprzętowa dysku
d.
rozruch dysku twardego
25.
Przedstawiony na rysunku znak zgodny ze standardem Energy Star oznacza urządzenie
a.
Będące zwycięzcą plebiscytu EnergyStar
b.
Wyprodukowane przez firmę EnergyStar Co
c.
O podwyższonym poborze mocy
d.
Energooszczędne
26.
Na fotografii przedstawiono
a.
zaciskarkę do tulejek
b.
tester sieciowy
c.
reflektometr
d.
zaciskarkę wtyków RJ45
27.
Element oznaczony cyfrą 1 na schemacie karty dźwiękowej
a.
zamienia sygnał audio na sygnał wideo
b.
usuwa dźwięk pochodzący z kilku źródeł
c.
tworzy dźwięk o odpowiednim czasie trwania, wykorzystując krótkie próbki dźwięku
d.
eliminuje szumy na linii, wykorzystując krótkie próbki szumu.
28.
Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
a.
NTFS
b.
FAT32
c.
EXT4
d.
FAT
29.
Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?
a.
Bloki pamięci górnej komputera IBM/PC
b.
Fizyczny adres karty sieciowej
c.
Główny rekord rozruchowy SO
d.
Usługę związaną z tłumaczeniem nazw domeny
30.
Jak należy wprowadzić w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki X12, żeby podczas kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki X12 pozostał niezmieniony?
a.
X12
b.
$X12
c.
$X$12
d.
$X12$
31.
W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
a.
Ósemkowym
b.
Szesnastkowym
c.
Binarnym
d.
Dziesiętnym
32.
Na rysunku przedstawiono kabel z wtyczkami
a.
Serial ATA
b.
ATA
c.
ATPP 8PIN ATX
d.
Molex
33.
Z jaką najniższą efektywną częstotliwością taktowania mogą współpracować pamięci DDR2?
a.
233 MHz
b.
667 MHz
c.
533 MHz
d.
400 MHz
34.
Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
a.
do wytwórcy/producenta sprzętu
b.
systemu operacyjnego
c.
komputera (lub jego części), na którym jest zainstalowane
d.
właściciela/nabywcy komputera
35.
Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał
a.
zmienny na stały
b.
cyfrowy na analogowy
c.
stały na zmienny
d.
analogowy na cyfrowy
36.
Liczba 10011001100 zapisana w postaci heksadecymalnej ma postać
a.
4CC
b.
998
c.
2E4
d.
EF4
37.
Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
a.
EXT
b.
FAT32
c.
FAT16
d.
NTFS
38.
Schemat blokowy przedstawia
a.
dysk twardy
b.
dysk SSD
c.
napęd DVD-ROM
d.
napęd Blu-Ray
39.
W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift Delete, należy
a.
użyć kombinacji klawiszy Shift Insert
b.
odzyskać je z kosza systemowego
c.
odzyskać je z katalogu plików tymczasowych
d.
skorzystać z oprogramowania do odzyskiwania danych
40.
Który z interfejsów jest portem równoległym?
a.
IEEE1394
b.
USB
c.
RS232
d.
IEEE1294