WYLOSOWANE PYTANIE: 210

E.12 - TRYB NAUKI

P.
Ile maksymalnie dysków twardych można podłączyć bezpośrednio do płyty głównej, której fragment specyfikacji przedstawiono w ramce?
a.
4
b.
5
c.
8
d.
2
Wylosuj inne pytanie