WYLOSOWANE PYTANIE: 154

E.12 - TRYB NAUKI

P.
W jakim systemie operacyjnym przy instalacji sterowników do nowego urządzenia może pojawić się komunikat
a.
Windows XP
b.
Unix
c.
Windows 98
d.
Linux
Wylosuj inne pytanie