WYLOSOWANE PYTANIE: 85

E.12 - TRYB NAUKI

P.
W systemie Linux ifconfig oznacza
a.
nazwę karty sieciowej
b.
wykorzystanie pakietów TCP/IP do sprawdzenia stanu odległego hosta
c.
narzędzie umożliwiające sprawdzanie znanych adresów MAC/IP
d.
narzędzie umożliwiające wyświetlenie stanu interfejsów sieciowych
Wylosuj inne pytanie