WYLOSOWANE PYTANIE: 1086

E.14 - TRYB NAUKI

P.
Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
a.
12,5
b.
15,5
c.
12,4
d.
15,4
Wylosuj inne pytanie