WYLOSOWANE PYTANIE: 1062

E.14 - TRYB NAUKI

P.
Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
a.
Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
b.
Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
c.
Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
d.
Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
Wylosuj inne pytanie