REGULAMIN SERWISU

KORZYSTAJĄC Z SERWISU AKCEPTUJESZ REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego egzamininformatyk.pl
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Serwis – strona internetowa www.egzamininformatyk.pl
Operator – właściciele Serwisu egzamininformatyk.pl - MeetGalaxy Group Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Czyżowickiej 75 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621864.
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie podlegają ochronie prawnej.
4. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin Operator ma prawo:
- zablokować możliwości przekazywania do Serwisu komentarzy,
- pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez blokadę adresu IP
6. Zastosowanie blokady Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach.
8. Witryna jest dostarczona na zasadzie delivered as is. Używasz Serwisu na własną odpowiedzialność, pamiętaj, że Serwis nie może i nie powinien zastąpić pomocy doświadczonego nauczyciela informatyki.
9. Operator będzie dokładał nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę działalności jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego nie gwarantuje, że takowe nigdy nie powstaną (np. wirusy komputerowe, trojany, wiadomości spam).
10. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe wskutek korzystania przez niego z Serwisu.
12. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.